งานเภสัชกร

   รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร๑ ประจำเดือนมิถุนายน ๒๕๖๑
 นายภูวนาท ศาสตร์ประสิทธิ์ เวลา : 2018-07-13 09:49:40

 

 

 

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน มิถุนายนปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามแบบรายงาน สขร. ๑ เพื่อลงเว็บไซต์โรงพยาบาลภูสิงห์ ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

 ไพล์แนบ : ดาวน์โหลด ขนาด 161 Kb   เข้าดู 16 ครั้ง  ดาวน์โหลด 3 ครั้ง

กลับหน้าหลัก