งานเภสัชกร

   รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร๑ ประจำเดือนสิงหาคม ๒๕๖๑
 ภูวนาท ศาสตร์ประสิทธิ์ เวลา : 2018-09-17 08:32:02

 

 

 

กลุ่มงานเภสัชกรรมและคุ้มครองผู้บริโภค ขอรายงานสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำเดือน สิงหาคมปีงบประมาณ ๒๕๖๑ ตามแบบรายงาน สขร. ๑ เพื่อลงเว็บไซต์โรงพยาบาลภูสิงห์ ให้ประชาชนตรวจดูได้ตามรายละเอียดที่แนบมาพร้อมนี้

 

 

 ไพล์แนบ : ดาวน์โหลด ขนาด 560 Kb   เข้าดู 28 ครั้ง  ดาวน์โหลด 1 ครั้ง

กลับหน้าหลัก