งานบริหาร

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 1118  แบบแสดงความบริสุทธิ์ใจ 22 ม.ค. 61 11:08:41  มยรีย์ 
 1117  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 36,000 บาท 16 ม.ค. 61 13:43:16  วาสนา บุตะเคียน 
 1115  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 1 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 4,500 บาท 16 ม.ค. 61 13:38:00  วาสนา บุตะเคียน 
 1114  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 15 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 71,700 บาท 16 ม.ค. 61 13:31:44  วาสนา บุตะเคียน 
 1113  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 9 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 89,250 บาท 16 ม.ค. 61 13:29:36  วาสนา บุตะเคียน 
 1112  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 2 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 24,610บาท 16 ม.ค. 61 13:27:16  วาสนา บุตะเคียน 
 1111  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุการแพทย์ จำนวน 3 รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 22,416.50บาท 16 ม.ค. 61 13:26:49  วาสนา บุตะเคียน 
 1109  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือ จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง จำนวนเงิน 7,500 บาท 16 ม.ค. 61 13:22:59  วาสนา บุตะเคียน 
 1107  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้ออุปกรณ์เครื่องมือจ จำนวน ๑ รายการโดยวิธีเฉพาะเจาะจง 16 ม.ค. 61 13:12:56  วาสนา บุตะเคียน 
 1106  เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๑ รายการ โดยวิธีเจาะจง จำนวน 37,450 บาท 14 ม.ค. 61 08:41:59  วาสนา บุตะเคียน 
 1105  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ซื้อวัสดุวิทยาศาสตร์การแพทย์ น้ำยาตรวจวิเคราะห์ จำนวน ๗ รายการ โดยวิธีเจาะจง 14 ม.ค. 61 08:39:56  วาสนา บุตะเคียน 
 1104  ประกาศการขายทอดตลาดครุภัณฑ์ 8 ธ.ค. 60 17:34:36  นางสาวมยุรีย์ เคนคุณ  31  35 
 1103  ประกาศรับสมัครงาน 13 พ.ย. 60 13:48:59  นิกร เภาแก้ว  20  48 
 1099  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา 11 ก.ย. 60 12:49:44  วาสนา บุตะเคียน  11  3367 
 1098  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยานพาหนะและขนส่ง 22 ส.ค. 60 11:27:54  วาสนา บุตะเคียน  11 
 1096  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคา รพ.ภูสิงห์ 5 ก.ค. 60 18:34:49  วาสนา บุตะเคียน  14 
 1095  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการตรวจสอบผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน 5 ก.ค. 60 18:33:11  วาสนา บุตะเคียน 
 1094  ประกาศสอบราคาซื้อครุภัณฑ์ จำนวน ๓ กลุ่ม ๖ รายการ 20 มิ.ย. 60 18:16:15  วาสนา บุตะเคียน  15  19 
 1087  สอบราคาซื้อครุภัณฑ์ยูนิตทำฟัน 8 ม.ค. 56 15:44:06  นิกร  14  34 
 1073  แจ้งเจ้าหน้าที่ส่งขอรับทุนการศึกษาสหกรณ์ออมทรัพย์สาธารณสุข ศก 20 ม.ค. 55 08:28:43  นิกร เภาแก้ว  53