งานบริหาร

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 1183  ขออนุมัติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา ประจำเดือน เมษายน ๒๕๖๒ 4 พ.ค. 62 11:54:02  นางสาวกติกา สำโรงแสง 
 1182  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Vero rabies vaccines Injection, ๐.๕ mL โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 1 พ.ค. 62 14:38:32  นางสาวกติกา สำโรงแสง 
 1181  ขออนุมัติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา ประจำเดือน มีนาคม ๒๕๖๒ 3 เม.ย. 62 09:31:47  นางสาวกติกา สำโรงแสง  10 
 1179   ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๑ รายการ งบค่าเสื่อม ๒๐% ระดับจังหวัด 2 เม.ย. 62 14:30:55  วาสนา บุตะเคียน 
 1175  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๑ รายการ งบค่าเสื่อม ๑๐% ระดับเขต 2 เม.ย. 62 14:10:15  วาสนา บุตะเคียน 
 1174  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องล้างเครื่องมืออัตโนมัติขนาดไม่น้อยก่า ๑๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง (งบค่าเสื่อมระดับจังหวัด ๒๐ %) 20 มี.ค. 62 18:16:04  วาสนา  
 1173  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อเครื่องอบฆ่าเชื้ออัตโนมัติชนิดอุณหภูมิต่ำด้วยแก๊สเอสทธิลีนออกไซต์ ๑๐๐ %แบบเจาะแก๊สอัตโนมัติขนาดความจุไม่น้อยกว่า ๑๕๐ ลิตร จำนวน ๑ เครื่อง (งบค่าเสื่อมระดับเขต) 20 มี.ค. 62 18:13:05  วาสนา  
 1172  ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Vero rabies vaccine Injection, ๐.๕ ml ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e -bidding) 13 มี.ค. 62 16:42:15  นางสาวกติกา สำโรงแสง 
 1171  ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบค่าเสื่อมปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วงเงิน ๒๐% ระดับจังหวัด 13 มี.ค. 62 16:40:07  วาสนา บุตะเคียน 
 1169  ร่างประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) งบค่าเสื่อมปีงบประมาณ ๒๕๖๒ วงเงิน ๑๐% ระดับเขต 13 มี.ค. 62 16:34:55  วาสนา บุตะเคียน 
 1167  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ 7 มี.ค. 62 14:55:41  นางสาวกติกา สำโรงแสง 
 1166  ขออนุมัติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา ประจำเดือน กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ 6 มี.ค. 62 10:06:07  นางสาวกติกา สำโรงแสง 
 1164  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (งบค่าเสื่อมวงเงินระดับหน่วยบริการ ๗๐%) 26 ก.พ. 62 11:25:42  วาสนา บุตะเคียน  10 
 1163  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (งบค่าเสื่อมวงเงินระดับหน่วยบริการ ๗๐%) 12 ก.พ. 62 11:18:13  วาสนา บุตะเคียน  15 
 1160  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (งบค่าเสื่อมวงเงินระดับเขต ๑๐%) 12 ก.พ. 62 11:08:04  วาสนา บุตะเคียน  19 
 1159  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (งบค่าเสื่อมวงเงินระดับจังหวัด ๒๐%) 12 ก.พ. 62 11:05:29  วาสนา บุตะเคียน 
 1158  ขออนุมัติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา ประจำเดือน มกราคา ๒๕๖๒ 4 ก.พ. 62 09:33:30  นางสาวกติกา สำโรงแสง 
 1157  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Vero rabies vaccines Injection, ๐.๕ mL โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ม.ค. 62 20:29:42  นางสาวกติกา สำโรงแสง  14 
 1155  รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ยา Vero rabies vaccine injection ๐.๕ ml 16 ม.ค. 62 14:51:10  นางสาวกติกา สำโรงแสง  12 
 1154  ขออนุมัติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ 8 ม.ค. 62 13:29:55  น.ส.กติกา สำโรงแสง  12