งานบริหาร

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 1163  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (งบค่าเสื่อมวงเงินระดับหน่วยบริการ ๗๐%) 12 ก.พ. 62 11:18:13  วาสนา บุตะเคียน 
 1160  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (งบค่าเสื่อมวงเงินระดับเขต ๑๐%) 12 ก.พ. 62 11:08:04  วาสนา บุตะเคียน 
 1159  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๖๒ (งบค่าเสื่อมวงเงินระดับจังหวัด ๒๐%) 12 ก.พ. 62 11:05:29  วาสนา บุตะเคียน 
 1158  ขออนุมัติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา ประจำเดือน มกราคา ๒๕๖๒ 4 ก.พ. 62 09:33:30  นางสาวกติกา สำโรงแสง 
 1157  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่อง ประกวดราคาซื้อยา Vero rabies vaccines Injection, ๐.๕ mL โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 29 ม.ค. 62 20:29:42  นางสาวกติกา สำโรงแสง 
 1155  รายงานผลการพิจารณาการปรับปรุงร่างประกาศและร่างเอกสารประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ยา Vero rabies vaccine injection ๐.๕ ml 16 ม.ค. 62 14:51:10  นางสาวกติกา สำโรงแสง 
 1154  ขออนุมัติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา ประจำเดือน ธันวาคม ๒๕๖๒ 8 ม.ค. 62 13:29:55  น.ส.กติกา สำโรงแสง 
 1153  ขออนุมัติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา ประจำเดือน พฤศจิกายน ๒๕๖๒ 8 ม.ค. 62 13:28:08  น.ส.กติกา สำโรงแสง 
 1152  ขออนุมัติเผยแพร่ผลการจัดซื้อจัดจ้างโครงการซื้อเวชภัณฑ์ยาและมิใช่ยา ประจำเดือน ตุลาคม 8 ม.ค. 62 13:14:51  น.ส.กติกา สำโรงแสง 
 1151  ประกวดราคาซื้อเวชภัณฑ์ยา Vero rabies vaccine injection ๐.๕ ml 24 ธ.ค. 61 15:34:25  นส.กติกา สำโรงแสง  22 
 1150  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 ธ.ค. 61 11:18:12  นิกร  53 
 1147  ประกาศเผยแพร่รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ 31 ส.ค. 61 14:42:01  วาสนา บุตะเคียน  37 
 1146  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง ปีประงบประมาณ ๒๕๖๑ 31 ส.ค. 61 14:33:59  วาสนา บุตะเคียน  19 
 1139  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ 1 พ.ค. 61 13:24:52  มยุรีย์  42 
 1137  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 11 เม.ย. 61 09:14:30  มยุรีย์  10  38 
 1136  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ 11 เม.ย. 61 08:09:19  มยุรีย์  24 
 1135  ขออนุมัติประกาศ 11 เม.ย. 61 08:08:22  มยุรีย์  18 
 1134  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ 2 เม.ย. 61 12:50:25  มยุรีย์  15 
 1133  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มี.ค. 61 14:25:46  วาสนา บุตะเคียน  10  17 
 1132  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 มี.ค. 61 16:55:23  วาสนา บุตะเคียน  10  29