งานบริหาร

ลำดับ หัวข้อ/เรื่อง ส่งเวลา ผู้ส่งข่าว โหลด เข้าชม
 1150  ประกาศรับสมัครลูกจ้างชั่วคราวเพื่อคัดเลือกเป็นพนักงานกระทรวงสาธารณสุข 4 ธ.ค. 61 11:18:12  นิกร  10 
 1147  ประกาศเผยแพร่รถพยาบาลเคลือบสารต้านจุลชีพ 31 ส.ค. 61 14:42:01  วาสนา บุตะเคียน  25 
 1146  ประกาศเผยแพร่การจัดซื้อหม้อแปลงไฟฟ้า จำนวน ๑ เครื่อง ปีประงบประมาณ ๒๕๖๑ 31 ส.ค. 61 14:33:59  วาสนา บุตะเคียน  16 
 1139  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ 1 พ.ค. 61 13:24:52  มยุรีย์  36 
 1137  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 11 เม.ย. 61 09:14:30  มยุรีย์  10  33 
 1136  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ 11 เม.ย. 61 08:09:19  มยุรีย์  19 
 1135  ขออนุมัติประกาศ 11 เม.ย. 61 08:08:22  มยุรีย์  13 
 1134  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ 2 เม.ย. 61 12:50:25  มยุรีย์  11 
 1133  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ จำนวน ๔ รายการ ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 26 มี.ค. 61 14:25:46  วาสนา บุตะเคียน  14 
 1132  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 มี.ค. 61 16:55:23  วาสนา บุตะเคียน  20 
 1131  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องร่างประกวดราคาซื้อครุภัณฑ์การแพทย์ ๔ รายการ โดยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์ (e-bidding) 9 มี.ค. 61 16:53:14  วาสนา บุตะเคียน  15 
 1129  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องเทคนิคการแพทย์ 21 ก.พ. 61 08:46:04  มยรีย์  10 
 1128  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปฏิบัติงานรายวัน 17 ก.พ. 61 14:34:02  มยรีย์  15 
 1127  ประกาศผู้ชนะเสนอราคา 17 ก.พ. 61 14:23:51  มยรีย์  14 
 1126  รายงานการวิเคราะห์ผลการจัดซื้อจัดจ้าง ประจำปีงบประมาณ 2560 ITA 1 ก.พ. 61 17:15:40  วาสนา บุตะเคียน  10  18 
 1125  รายการการปรับปรุงการจัดซื้อจัดจ้าง ปีงบประมาณ พ.ศ. 2560 รพ.ภูสิงห์ 1 ก.พ. 61 17:11:04  วาสนา บุตะเคียน  11  16 
 1124  ขออนุมัติเผยแพร่ผลการจัดซื้อครุภัณฑ์คอมฯ 27 ม.ค. 61 10:49:24  มยรีย์  11 
 1123  ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา 27 ม.ค. 61 10:48:09  มยรีย์  10 
 1122  ประกาศเผยแพร่สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างในรอบไตรมาส ๑ (ตค-ธค 2560) (แบบ สขร.1) รพ.ภูสิงห์ 26 ม.ค. 61 10:30:06  วาสนา บุตะเคียน  14 
 1121  ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องเผยแพร่แผนการจัดซื้อจัดจ้างงบค่าเสื่อม ประจำปีงบประมาณพ.ศ. 2561 รพ.ภูสิงห์ 26 ม.ค. 61 09:44:07  วาสนา บุตะเคียน  18  13