งานบริหาร
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องประกาศมาตรการป้องกันการรับสินบน
 •  30 ต.ค. 63 (0)
 • ประกาศจังหวัดศรีสะเกษ เรื่องกรอบคุณธรรมของหน่วยตรวจสอบภายในจ
 •  30 ต.ค. 63 (0)
        <<มีต่อ>>
    งานแผนงาน/พัฒนายุทธศาสตร์
 • ส่ง Action Plan ปีงบประมาณ 2555
 •  28 ต.ค. 54 (58)
 • สรุปความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2554
 •  26 ต.ค. 54 (37)
    งานสร้างสุขภาพ
 • E-mail ส่ง lab pap รพ.ศรีสะเกษ
 •  29 เม.ย. 54 (0)
 • แบบฟอร์มรายงานมะเร็ง
 •  12 เม.ย. 54 (114)
    งานประกันสุขภาพ
 • ความครอบคลุมกุมภา 56
 •  15 มี.ค. 56 (9)
 • สิทธิว่าง กุมภา 56
 •  06 มี.ค. 56 (6)
        <<มีต่อ>>
    งานเภสัชกร
 • รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร๑ ประจำเดือน
 •  10 ต.ค. 61 (15)
 • รายงานสรุปผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแบบ สขร๑ ประจำเดือน
 •  17 ก.ย. 61 (5)
        <<มีต่อ>>
    งาน PCU
 • Test ส่งข่าวงานพีซียู /8
 •  08 เม.ย. 54 (33)
 • Test ส่งข่าวงานพีซียู /7
 •  08 เม.ย. 54 (29)
        <<มีต่อ>>
      คลิกเพื่อส่งข่าว