งานบริหาร
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างซ่อมแซมห้องเทคนิคการแพทย์
 •  21 ก.พ. 61 (0)
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา จ้างปฏิบัติงานรายวัน
 •  17 ก.พ. 61 (0)
        <<มีต่อ>>
    งานแผนงาน/พัฒนายุทธศาสตร์
 • ส่ง Action Plan ปีงบประมาณ 2555
 •  28 ต.ค. 54 (45)
 • สรุปความเสี่ยง ปีงบประมาณ 2554
 •  26 ต.ค. 54 (27)
    งานสร้างสุขภาพ
 • E-mail ส่ง lab pap รพ.ศรีสะเกษ
 •  29 เม.ย. 54 (0)
 • แบบฟอร์มรายงานมะเร็ง
 •  12 เม.ย. 54 (80)
    งานประกันสุขภาพ
 • ความครอบคลุมกุมภา 56
 •  15 มี.ค. 56 (9)
 • สิทธิว่าง กุมภา 56
 •  06 มี.ค. 56 (6)
        <<มีต่อ>>
    งานเภสัชกร
 • ประกาศผู้ชนะการเสนอราคาการประกวดราคาซื้อยา Vero rabies vacci
 •  02 พ.ย. 60 (18)
 • ประกาศประกวดราคาซื้อยา Vero rabies vaccine injection
 •  23 ต.ค. 60 (9)
        <<มีต่อ>>
    งาน PCU
 • Test ส่งข่าวงานพีซียู /8
 •  08 เม.ย. 54 (20)
 • Test ส่งข่าวงานพีซียู /7
 •  08 เม.ย. 54 (22)
        <<มีต่อ>>
      คลิกเพื่อส่งข่าว